Aktivitetsdagar

Klubbaktiviteter är något som anordnas med jämna mellanrum av styrelsen. Det kan vara städ- eller fixardagar på banan eller något annat som behöver göras för klubben. Som medlem behöver du minst två aktiviteter per år för att få ett föreningsintyg. Klubbaktiviteterna annonseras i Facebookgruppen och i kalendern.


Denna sida uppdaterades 2021-02-16 20:24