föreningsintyg / ansökan vapenlicens

Förfrågan om föreningsintyg skickas till sekreterare@mpsskytte.se

 Krav för föreningsintyg

 

Detta skall bifogas/svaras på i din ansökan:

 1. Kopia på licensansökan alt. kvitto på licensansökan innehållande uppgifter om vapnet
 2. Vapengrupp/Skytteform (ex. A/Fältskytte eller C/Precision osv.)
 3. Antal vapen sedan tidigare avsett för målskjutning under Svenska Pistolskytteförbundet regelverk (ej jakt och likn.)
 4. För du dagbok över ditt skytte (ja/nej)?
 5. Har du deltagit i några externa tävlingar?
 6. Har du deltagit i klubbens aktiviteter/städdagar (2ggr/år)?
 7. Har du skjutit dina guldserier (Om inte på tävling/måndagar, vem i styrelsen kan intyga?)
 8. Pistolskyttekortsnummer?
 9. Har du tränat eller tävlat antingen:
  * Minst 2ggr/månad senaste 6 månadersperioden (första vapen)
  * Minst 1ggr/månad senaste 6 månadersperioden (ytterliggare vapen)
  * Minst 4ggr/år sebnaste tvåårsperioden (förnyelse)

OBS! Allt detta skall bifogas i ett enda mail.

Utan denna information tar styrelsen inte beslut på utfärdande av föreningsintyg eftersom intyget inte kommer kunna fyllas i till fullo.

Har du inte deltagit i klubbens aktiviteter/städdagar skall särskilda skäl anges, i annat fall kan det finnas möjlighet till specialuppgifter för att uppfylla kravet på aktivitet.

Är kravet inte uppfyllt utfärdas inget föreningsintyg.

Mvh
/Styrelsen