föreningsintyg / ansökan vapenlicens

Förfrågan om föreningsintyg skickas till sekreterare@mpsskytte.se

Krav för föreningsintyg

Lathund föreningsintyg

Detta skall bifogas/svaras på i din ansökan:

 1. Personnummer
 2. Efternamn
 3. Förnamn
 4. Adress
 5. Telefon
 6. Epost
 7. Pistol/Revolver
 8. Kaliber/patronbeteckning
 9. Fabrikat
 10. Modell
 11. Piplängd
 12. Vapengrupp/Skytteform (ex. A/Fältskytte eller C/Precision osv.)
 13. Har du deltagit i några externa tävlingar? (Om ja, nämn de två senaste)
 14. För du dagbok över ditt skytte (ja/nej)?
 15. Har du tränat eller tävlat antingen:
  A: Minst 2ggr/månad senaste 6-månadersperioden (första vapen)
  B: Minst 1ggr/månad senaste 6-månadersperioden (ytterligare vapen)
  C: Minst 4ggr/år senaste tvåårsperioden (förnyelse)
 16. Antal vapen sedan tidigare avsett för målskjutning under Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (ej jakt och likn.)
 17. Har du skjutit dina guldserier JA eller NEJ samt datum på den sista. (Om inte på tävling/måndagar, vem i styrelsen kan intyga?)
 18. Pistolskyttekortsnummer?
 19. Har du deltagit i klubbens aktiviteter/städdagar (2ggr/år)?

OBS! Allt detta skall bifogas i ett enda mail.

Utan denna information tar styrelsen inte beslut på utfärdande av föreningsintyg eftersom intyget inte kommer kunna fyllas i till fullo.

Har du inte deltagit i klubbens aktiviteter/städdagar skall särskilda skäl anges, i annat fall kan det finnas möjlighet till specialuppgifter för att uppfylla kravet på aktivitet.

Är kravet inte uppfyllt utfärdas inget föreningsintyg.

Mvh
/Styrelsen