Skyttegrenar

Nedan följer en sammanställning på skyttegrenar som finns under både Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. Det går att läsa mer om respektive förbunds skyttegrenar på deras hemsidor.

Svenska Pistolskytteförbundet (Nationellt)
Svenska Skyttesportförbundet (Nationellt och internationellt)

Svenska Pistolskytteförbundet (Nationella)

Banskjutning
Precisionsskjutning
Snabbskjutning
Nationell helmatch
Luftpistolskjutning
Militär snabbmatch
PPC

Fältskjutning
Fältskjutning
Magnumfältskjutning

Spring och skidskytte
Springskytte
Skidskytte

Svenska Skyttesportförbundets grenar (Internationella)

Fripistol
Sport – och grovpistol
Snabbpistol
Luftpistol
Standardpistol


Denna sida uppdaterades 2024-05-05 09:01