Årsmötesinformation

Mälarhöjdens Pistolskyttar har sitt årsmöte i februari varje år. Årsmötet annonseras ut på FB och här på hemsidan. Årsmötesprotokoll med bilagor finns på FB under filer. Önskas protokoll på mail kan medlemmar med rösträtt kontakta MPS sekreterare:

MPS sekreterare

Årsmötet har hittills hållits på Medborgarhuset Hägersten, Riksdalervägen 2, men kommer att hållas digitalt 2021.

Det kommer att hållas ett Extra Årsmöte den 28 april kl.18.00. Inbjudan kommer att skickas ut på mail och läggas ut på FB. Mötet kommer att hållas på Teams.

Har ni några frågor kontakta styrelsen.

Väl mött!