Sätra

Resultat serietävlan

 

Skyttar som vill/behöver låna vapen ska vara på plats from kl 18:30, sedan låses Kasunen ca 18:50 så att alla hinner göra sig iordning innan första skott kl 19:00.

OBS: Det är anviasad skjutledares ansvar att ta fram ersättare om man får förhinder.
Uteblir man från sitt anvisade pass utan att ha ordnat ersättare så debiteras man 500kr vilket debiteras på nästa årsavgift.
Den som frivilligt tar över skjuledarrollen tilldelas motsvarande 500kr i ersättning. Skjutledarens ansvar..!!

 

1. Se till att alla fyllt i sitt namn på listan för serietävlan innan provserien.
2. Kontrollant vid ”visitationen” är bana 10, 20, 30 och 40
( står det ingen person på dessa platser så är det den på första plats närmast dessa nummer som blir kontrollant)

Kasunansvarig ska vara på plats vid kasunen mellan kl 18:30 och 18:50

Träningstider

Måndag – Fredag  kl.08-21   Kaliber: .22 LR – .38 LWC  omantlade kulor          
Lördagar, Söndag kl.10-18  Kaliber: .22 LR – .38 LWC  omantlade kulor
Helgdagar, Röda dagar, Dag före röd dag kl.10-18 Kaliber: .22 LR – .38 LWC  omantlade kulor

 En 25-metersbana för nationellt skytte och en 50-metersbana för sportskytte.

 

Banansvarig: info@mpsskytte.se

Ansvarig för nycklar: Per Bjurneliuz