Vår nybörjarkurs i pistolskytte

Mälarhöjdens pistolskyttar håller med jämna mellanrum introduktionsutbildningar för de som önskar lära sig att skjuta pistol. Vi har oftast en utbildningsomgång per år. Kursen omfattar sju tillfällen. För att bli medlem och få deltaga som nybörjare på onsdagsträningarna måste man ha gått vår introduktionskurs i pistolskytte där huvudtemat är säker vapenhantering. Nästa steg är att deltaga på torsdagarnas träningstillfällen för medlemmar utan licens. När du har klarat kraven för att ansöka om licens och har införskaffat eget vapen är du välkommen till måndagarnas serietävlingar. Har du frågor om utbildning och introduktionskurser är du välkommen att kontakta oss.

Introduktionskurs för nybörjare

Denna utbildning handlar främst om hur man på ett säkert och ansvarsfullt sätt hanterar vapen, men täcker även sådant som är bra att veta för att kunna bli en duktig skytt.

Kursen genomförs på vår skytteanläggning i närheten av bilprovningen i Sätra, och leds av våra klubbtränare som är utbildade och licensierade av Stockholms pistolskyttekrets.

Utbildningsträffarna består först av en introduktionshelg, lördag och söndag mellan 09:00- ca16:00, sedan är det fem tillfällen med praktisk övning på vardagskvällar med en veckas mellanrum mellan varje tillfälle. Då teori och praktik blandas redan från första gången så är det viktigt att man som kursdeltagare alltid medtar egna hörselkåpor och skyddsglasögon till banan. Vapenhyra, ammunition och markeringslappar ingår i kursavgiften. Giltig legitimation skall medtagas och lämnas i pant för vapnet. Mer än ett tillfälle får inte missas för att man ska kunna bli godkänd i kursen.

Minimiålder för att deltaga i kursen är 18 år, och personer som vill vara med måste lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister i obrutet kuvert vid första kurstillfället.

Brevet kommer att öppnas tillsammans med dig av kursledaren och sedan efter genomläsning lämnas tillbaka.

Blankett för att beställa utdrag kan hämtas på polisens hemsida: Begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister, enskild person, RPS 442.3.

Handläggningstiden brukar ligga mellan 2-4 veckor, men vänta tills du har fått din kursplats säkrad innan du beställer.

Se även antagningsregler för deltagare på introduktionskurs samt nya medlemmar.

Vad händer efter kursen?

Efter avslutad introduktionsutbildning, samt att du uppfyllt alla krav, har du möjlighet att ansöka om medlemskap i Mälarhöjdens Pistolskyttar, och är efter att medlemsavgiften är betald medlem i föreningen (vilket innebär att du också är försäkrad etc). Du skjuter sedan tillsammans med övriga medlemmar på måndagar, och kan efter att du uppnått vissa krav söka licens för ett eget vapen.

När du sedan har fått din licens och köpt din första pistol, så har du också möjlighet att få ha en nyckel till skjutbanan i Sätra. Det innebär att du inte längre är begränsad i ditt skytte till de uppgjorda tiderna, utan kan komma och skjuta så mycket du vill under banans öppettider. I och med detta så är det bara att börja träna och tävla så mycket du orkar och hinner.

Efter introduktionskursen och innan du har din egen pistol så kommer du att kunna hyra ett vapen och köpa ammunition vid varje skyttetillfälle. Eventuell överbliven ammunition skall återlämnas till skjutledaren vid träningens slut. Det är samma vapen som används under introduktionsutbildningen som du kommer att kunna hyra efteråt; mestadels Beretta- och Rugerpistoler.

Denna sida uppdaterades 2020-10-07 20:01