Skyttegrenar

Här följer en sammanställning samt beskrivningar på skyttegrenar som finns under både Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet.

Svenska Pistolskytteförbundet (Nationella)

Banskjutning
Precisionsnjutning
Snabbskjutning
Nationell helmatch
Luftpistolskjutning
Militär snabbmatch
PPC

Fältskjutning
Fältskjutning
Magnumfältskjutning

Spring och skidskytte
Springskytte
Skidskytte

Svenska Skyttesportförbundets grenar (Internationella)
Fripistol
Sport – och grovpistol
Snabbpistol
Luftpistol
Standardpistol

Du hittar regler och förordningar på förbundens hemsidor: