Bli medlem

Vill du bli medlem?
För nybörjare utan licens hänvisar vi till vår nybörjarkurs.

Vi tar inte in nya medlemmar utan licens om de inte gått vår nybörjar/introduktionskurs.

Har du licens och vill bli A-medlem?
Skicka ett brev till adressen ovan, bifoga:

  • Kopia på licens.
  • Kopia på legitimation/ID.
  • Utdrag från polisens belastningsregister i obrutet brev (öppnas tillsammans med berörd person samt styrelserepresentant).
  • Referens i tidigare klubb.
  • Tävlingsresultat.

Har du licens och vill bli B-medlem?

Vi tar för tillfället inte in några nya B-medlemmar.