Kretsens Utskick (maillistan )

Stockholms Pistolskyttekrets

www.skyttekretsen.se – Kretsverksamheten – Formulär mm för hemtagning.

Tävlingsprogrammet (i html) hittar du under:
www.skyttekretsen.se – Tävlingsverksamheten – Tävl.program.

 

För att ta del av Stockholmskretsens tävlingsprogram och andra skytte tävlingar så måste man anmäla sin e-post adress till Lars via e-post: lblu@lb-lundqvist.se.

Ange ditt namn och att du tillhör MPS.