Skyttemärken

Årlig resultatrapportering samt beställning av märken och medaljer.

På de två skytteförbunden finns det databaser där skyttars resultat finns registrerade.

För Svenska Pistolskytteförbundet sker registreringen av klubben. Underlaget för registreringen och beställning av märken behöver lämnas av dig som skytt. För Svenska Skyttesportförbundet sker denna registrering automatiskt då tävlingar kopplade till SvSF är digitaliserade.

Varje år samlar MPS in resultat från skytteåret, för de grenar som lyder under Svenska Pistolskytteförbundet, för registrering. Det underlaget ska skickas senast den 31 december varje år, men kan med fördel skickas in löpande under året till: Märken och medaljer

Utöver själva registreringen av dina prestationer finns det även en rad skyttemärken som du som skytt kan beställa i samband med att du skickar in ditt underlag för den årliga registreringen. All information om märkena finns att läsa i länkarna längre ner på sidan.

Vilka uppgifter behöver inrapporteringen innehålla?

För Svenska Pistolskytteförbundet är det Pistolskyttemärket och/eller Standardmedaljer ni erövrat under året som ligger närmast till hands att rapportera. Detta tillsammans med underlag för eventuella övriga erhållna märken som önskas noteras och beställas.

För Standardmedaljer behövs följande information för varje tävling:

 • Tävlingens namn
 • Gren (Milsnabb/Fält/Prec osv)
 • Vilka valörer som togs (antal brons resp. silver)
 • Geografisk plats
 • Datum
 • Gärna länka till resultatlista
 • Önskas fysisk medalj? Ja/Nej

För Pistolskyttemärket och övriga märken och medaljer behövs:

 • Vilket märke/medalj
 • I förekommande fall valör
 • Vilka resultat styrker uppnått märke (tävling, datum, plats, resultat och gärna länk till resultatlista)
 • Önskas fysisk medalj? Ja/Nej

Som lite allmän information kan nämnas att för de flesta av Svenska Pistolskytteförbundets märken gäller att man kan erhålla högst en valör per år. Dessutom förutsätts att du erhållit Pistolskyttemärket i brons (även kallat Bronsmärket) föregående år för många av märkena. Mer om detta och mycket mer hittar du i bilagan om Märken och Medaljer i Skyttehandboken vid intresse. (Länk nedan)

För Svenska Skyttesportförbundet behövs ingen speciell registrering då alla tävlingsresultat är digitaliserade. Vill du däremot beställa en fysisk medalj behöver du meddela det till MPS. Nedan finns även länk till bestämmelserna kring SvSFs tävlingskalender.

Vill du ”damma” av reglerna för vad som gäller för respektive märke så hittar du mer information i nedan två länkar.

Pistolskytteförbundets märken och medaljer:

https:/www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/marken-och-medaljer/

https:/www.pistolskytteforbundet.se//app/uploads/2020/04/SHB_2020_Hela.pdf (sid 448-470, 2020 års utgåva)

Svenska Skyttesportförbundets skyttemärken:

https://www.skyttesport.se/tavlingsverksamhet/markesbestallningar/

(Längst ner finns ’Poängkrav för skyttemärken’. Den är inte så uppdaterad, men några märken beställs fortfarande)

https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/tavlingsverksamhet/marken/svsf_skyttemarken_1990.pdf


Denna sida uppdaterades 2020-12-17 21:21